Saarijärven Autokoulu

0500-645 583 / Timo

0400-645 583 / Ari



Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
AJO-OPETUSTA,
tavoitteena SINUN
TURVALLISUUTESI!
web-toteutus: hape.fi
Lainsäädäntö

Tieliikenteen sääntelyn tavoitteena on liikenneturvallisuuden paraneminen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen.

Laajavaikutteisimmat lakitason säännökset tieliikenteen sektorilla sisältyvät tieliikennelakiin ja ajoneuvolakiin. Tieliikennelaki on perustana muun muassa liikennesääntöihin ja -merkkeihin liittyviin säännöksiin, ajokortti- ja autokoulusäännöksiin sekä ajoneuvojen käyttöä koskeviin säännöksiin.

Lähde: www.trafi.fi


Tieliikennelaki
Ajokorttilaki
Ajoneuvolaki
Maastoliikennelaki
Rikoslaki



www.ajovarma.fi
www.poliisi.fi
www.autokoululiitto.fi