Saarijärven Autokoulu

0500-645 583 / Timo

0400-645 583 / AriNimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
AJO-OPETUSTA,
tavoitteena SINUN
TURVALLISUUTESI!
Vastuu


Suurin vastuu on ajoneuvon kuljettajalla. Hän vastaa omalla käytöksellään, toiminnallaan ja asenteillaan siitä, että niin hän itse, matkustajat kuin muut tielläliikkujat voivat käyttää tietä turvallisesti.

Auton kuljettaja on aina paremmassa osassa verrattuna kevyempään liikenteeseen. Mitä suurempi massa ajoneuvossa on, sen suurempi on myös kuljettajan vastuu.


Tieliikennelaki:

5 LUKU

Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus (3.8.1990/676)

63 § (29.4.2011/387)
Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.

Lähde: www.finlex.fi

web-toteutus: hape.fi