Saarijärven Autokoulu

0500-645 583 / Timo

0400-645 583 / Ari


Ennakointi

Ennakoiva ajotapa on kykyä varautua etukäteen sekä jatkuvasti ajon aikana liikenteen yllättäviin tilanteisiin. Ennakoiva kuljettaja tunnistaa oman ajamisensa, muun liikenteen ja olosuhteiden luomat riskit. Hän pyrkii antamaan omalla toiminnallaan ja vuorovaikutuksella toisten kuljettajien kanssa itselleen ja muille tielläliikkujille aikaa ja tilaa toimia myös yllättävissä tilanteissa.

Ajokokemus opettaa kuljettajaa välttämään vaaratilanteita, mutta ajamisen automatisoituminen myös turruttaa kuljettajan. Yksittäinen kuljettaja tekee liikenteessä virheen joka toinen minuutti, mutta virheet johtavat äärimmäisen harvoin vakavaan onnettomuuteen. Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 100 000 liikennevahinkoa (VALT 2006). Valtaosa on lieviä peltivahinkoja, joista suurin osa niistäkin olisi estettävissä kuljettajien tarkkaavaisuudella ja ennakoinnilla. Liikenneonnettomuuksien taustalla on yleensä lukuisia tekijöitä, joiden voidaan katsoa myötävaikuttaneen tai aiheuttaneen onnettomuuden. Eri tekijöillä voi olla erilaisia yhteisvaikutuksia onnettomuustilanteesta riippuen. Henkilöauton kuljettajiin liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, väsymys, ylinopeus ja tarkkaavaisuuden suuntautuminen
ajon aikana muuhun kuin ajamiseen. Ennakoiva ajaminen on ennen kaikkea kykyä tunnistaa liikenteen vaaratekijät riittävän ajoissa. Vaaratekijäksi voi muodostua tie ja sen kunto, olosuhteet sekä muut tielläliikkujat. Tärkeä merkitys on myös omalla ja ajoneuvon kunnolla. Ennakoiva kuljettaja osaa varata vaaratekijöiden suhteen itselleen pelivaraa: tilaa ja aikaa toimia. Hän osaa ajaa ikään kuin useita sekunteja tapahtumien edellä.

H
yvissä oloissa ja kuivalla tien pinnalla pitäisi olla turvallista liikkua rajoitusten mukaisilla nopeuksilla. Viime kädessä nopeuden säätely on aina kuljettajan päätettävissä. Tilanteiden tai kelin muuttuessa jo pienikin nopeuden alentaminen voi olla merkittävä keino selviytymisessä, koska oikeiden havaintojen tekemiseen jää näin enemmän aikaa. Kuljettajalle jää myös mahdollisuus hallita auto täpärissä tilanteissa paremmin ja lieventää mahdollisen onnettomuuden seurauksia.

Lähde:Liikenneturva (”Ennakoi. Tiedät kyllä miksi.” – kampanja)

Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
AJO-OPETUSTA,
tavoitteena SINUN
TURVALLISUUTESI!
web-toteutus: hape.fi